RTX. IT'S ON.

             RAY TRACING MINECRAFT’A
             GEL?YOR

             $799 DOLARDAN BA?LAYAN F?YATLARLA
             NVIDIA GEFORCE D?ZüSTü B?LG?SAYARLAR*

             SüPER Gü?LER ED?N?N

             GEFORCE? RTX SUPER? SER?S?

             SüPER HIZLI. SUPERNATURAL.

             GEFORCE RTX? SATIN ALIN,
             CONTROL? VE
             WOLFENSTEIN?: YOUNGBLOOD? OYUNLARINI KAZANIN.*

             Ma?aza

             RTX. It’s On.

             Kü?ük ama kuvvetli. Sadece 99 $. NVIDIA CUDA mimarili, yapay zekal? bilgisayar tüm yapay zekal? modellerde ?al???r.

             Ba??ms?z her ?ey i?in tümle?ik platform

             Hizlanin. Sava? ba?ladi.

             Oyun

             Ray Tracing tüm zamanlar?n en ?ok satan oyununu daha da güzelle?tiriyor.

             144 FPS Battle Royale.
             GeForce tarafindan desteklenmektedir.

             GeForce? RTX SUPER? Serisi

             GeForce Dizüstü Bilgisayarlar i?in harika f?rsatlar bulun.

             Yapay Zeka Haberleri

             Veri bilimi uzmanlar?, Microsoft Azure'da makine ??renimi projelerini art?k daha h?zl? bir ?ekilde h?zland?rabilirler.

             PyTorch veya TensorFlow kütüphanelerine sahip Tensor ?ekirdekleri'ni kullanarak yaln?zca 2 sat?r kod ile 3 kata kadar h?zlan?n.

             Modern Yapay Zeka, NVIDIA Isaac SDK ile otonom cihazlara ta??n?yor.

             NVIDIA GPU h?zland?ran kütüphaneler ile Yapay Zeka’n?n gücünden yararlan?n.

             Veri Merkezinde AI

             ?ster 8 saat ister 80 saniye olsun, NVIDIA AI platformu  son MLPerf testlerinde üstün performans sergiledi.

             Python ?zellikli NVIDIA DGX-2?, bir saat i?inde 20 milyon al?m sat?m simülasyonu ?al??t?rarak geriye d?nük test konusunda yeni bir kalite düzeyine imzas?n? att?.

             Dünyan?n ?nde gelen iki HPC ?irketi birle?iyor.

             NGC, GPU h?zland?rmal? Yapay Zeka'y? daha da ileriye ta??mak i?in geli?iyor.